10 شرکت برتر که به زودی ورشکسته خواهند شد

با توجه به تصمیمات بد، کمبود منافع عمومی و یا آشفتگی اقتصادی، بعضی از شرکت ها، صرف نظر از اینکه چه مدت در عرصه حضور داشتند، در معرض نابودی هستند.
در اینجا لیستی از 10 شرکتی که در میان مردم شناخته شده هستند و به احتمال زیاد به زودی نابود خواهند شد تهیه شده است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image