پیام جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بمناسبت روز زن

جاستین ترودو نخست وزیر، از همه می خواهد که برای تبدیل برابری جنسیتی به واقعیت کمک کنند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image