رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر

در هنگام رانندگی چیزهای زیادی در اطراف شما وجود دارد. شما باید همیشه تمرکز داشته باشد تا تصمیم درست بگیرید.
مواد مخدر بر توانایی شما در واکنش و افزایش احتمال تصادف تاثیر می گذارد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image