• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر

در هنگام رانندگی چیزهای زیادی در اطراف شما وجود دارد. شما باید همیشه تمرکز داشته باشد تا تصمیم درست بگیرید.
مواد مخدر بر توانایی شما در واکنش و افزایش احتمال تصادف تاثیر می گذارد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image