• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

اطلاعات مفید در مورد مصاحبه های استخدامی در کانادا

پس از بررسی شدن رزومه شما توسط کارفرما، ممکن است برای مصاحبه دعوت شوید. معمولا یک کارفرما برای هر شغل، چند نفر متقاضی واجد شرایط را برای مصاحبه دعوت می کند.

این مصاحبه ها، هم برای کارفرما و هم برای خود شما که یک کارمند احتمالی هستید مفید خواهد بود. هدف از مصاحبه آن است تا کارفرما بتواند مهارت ها و شخصیت شما را ارزیابی کند. کارفرما می خواهد ببینند که آیا شما مورد مناسبی برای شرکت و یا سازمان و نیز شغل مورد نظر هستید یا خیر. از طرف دیگر این مصاحبه به شما (بعنوان مصاحبه شونده) این امکان را می دهد تا اطلاعات بیشتری را در مورد شرکت یا سازمان و شغلی که در حال مصاحبه برای آن هستید کسب کنید. بنابراین در این ویدئو  به ارایه پاره ای از توضیحات  از مصاحبه شغلی در کانادا می پردازیم

ثبت دیدگاه

Captcha Image