فرهنگ رانندگی در کانادا

این خانم مسن همیشه از این چهارراه عبور می کنه و هر بار همین صحنه ها تکرار میشن. تصمیم گرفتم یک بار از عبور او و عکس العمل خودروها فیلمبرداری کنم. بعضی از خودروها سه بار چراغ رو قرمز می بینند، ولی حتی یک بار به خاطر ندارم که کسی برای راننده های جلویی بوق زده باشه...

ثبت دیدگاه

Captcha Image