• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

فرهنگ رانندگی در کانادا

این خانم مسن همیشه از این چهارراه عبور می کنه و هر بار همین صحنه ها تکرار میشن. تصمیم گرفتم یک بار از عبور او و عکس العمل خودروها فیلمبرداری کنم. بعضی از خودروها سه بار چراغ رو قرمز می بینند، ولی حتی یک بار به خاطر ندارم که کسی برای راننده های جلویی بوق زده باشه...

ثبت دیدگاه

Captcha Image