روز کانادا از لنز دوربین سی بی سی

Peter Mansbridge در آخرین روز کاری خود در سمت ریاست CBC NEWS  این ویدئو را به مناسبت روز کانادا تهیه کرده است. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image