• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

روز کانادا از لنز دوربین سی بی سی

Peter Mansbridge در آخرین روز کاری خود در سمت ریاست CBC NEWS  این ویدئو را به مناسبت روز کانادا تهیه کرده است. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image