• دلار آمریکا (خرید): 27,500
  • دلار آمریکا (فروش): 28,200
  • دلار کانادا (خرید): 21,500
  • دلار کانادا (فروش): 22,200

10 رویداد فراموش نشدنی طی 50 سال گذشته کانادا

ویدئویی که مشاهده می فرمایید، نمایش 10 رویداد فراموش نشدنی طی 50 سال گذشته از عمر کانادا می باشد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image