جاستین ترودو در سخنرانی روز کانادا استان آلبرتا را در بین استان های کانادا فراموش کرد

جاستین ترودو در سخنرانی جشن 150 سالگی کانادا یکی از استان ها را از قلم انداخت (Alberta) و به آن اشاره نکرد.
با این حال به سرعت اشتباه خود را اصلاح کرد.
در عرض چند دقیقه از گذشت این اتفاق، مردم در شبکه های اجتماعی به این اشتباه اشاره کردند. برخی آن را اشتباهی بی ضرر دانستند و دیگران آن را کمی به دل گرفتند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image