شهر کبک - کشور کانادا

شهر کبک با 484.1 کیلومترمربع مساحت در شرق کشور کانادا واقع شده است . این شهر که در مرکز ایالت کبک قرار دارد پس از شهرهای سنت جان ، پرت رویال و تدوزاک قدیمیترین شهر کشور کانادا محسوب می شود . ...

بیشتر بخوانید