• دلار آمریکا (خرید): 17,350
  • دلار آمریکا (فروش): 17,600
  • دلار کانادا (خرید): 12,800
  • دلار کانادا (فروش): 13,100

جستجوی عبارت population growth

مهاجران در افزایش جمعیت کانادا نقش بسزایی دارند/ جمعیت بیشتر سبب کاهش شکاف استخدامی شده است

بیشتر رشد جمعیت اخیر کانادا در گروه مهاجرت است که سبب افزایش تنوع نژادی شده است. همچنین شواهدی وجود دارد که شکاف بین استخدام کارکنان مهاجر و کارکنان کانادایی تبار بسیار کمتر شده است. ...

بیشتر بخوانید

بالاترین سرعت رشد جمعیت در کانادا به استان‌های Maritime اختصاص داده شده است

گزارشی جدید نشان میدهد که مهاجرت باعث شده تا سریعترین نرخ افزایش جمعیت در دهه های اخیر در پرینس ادوارد آیلند، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک رخ دهد. ...

بیشتر بخوانید