• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

جستجوی عبارت marriage is simply not necessary

نیمی از کانادایی ها تمایلی به ازدواج ندارند!

نظرسنجی اخیر موسسه Angus Reid نشان داد 53 درصد از جوانان کانادایی احساسی به ازدواج نداشتند، در حالی که 47 درصد آنها معتقد بودند که ازدواج قانونی و رسمی برای برخورداری زوج ها از روابط مشترک بلند مدت مه...

بیشتر بخوانید