• دلار آمریکا (خرید): 24,800
  • دلار آمریکا (فروش): 25,400
  • دلار کانادا (خرید): 19,500
  • دلار کانادا (فروش): 20,300

جستجوی عبارت labour shortage

کمبود نیروی کار ماهر در کانادا: این امر برای کارفرمایان و کارگران به چه معناست؟

متخصصان میگویند که کانادا دچار کمبود نیروی کار ماهر شده است، امری که منجر به محدود شدن رشد مشاغل شده است. مطابق تحقیقی که توسط بخش توسعه مشاغل بانک مرکزی کانادا انجام شده، 53 درصد کسب و کارهای کوچک و ...

بیشتر بخوانید

کانادا با کمبود تکنولوژی و نیروی کار در بخش کشاورزی مواجه شده

بنا بر گزارش RBC) Royal Bank of Canada)، بخش کشاورزی پتانسیل کافی جهت توسعه و رونق در کانادا را داشته، اما در حال حاضر با وجود کمبود نیروی کار و تکنولوژی چندان امکان پذیر نبوده، و کانادا می بایست سرما...

بیشتر بخوانید

راهبردهای مهاجرتی جدید نیوبرانزویک برای تامین نیروی پرستار مورد نیاز

مطابق گزارش جدیدی که توسط دولت منتشر شده است، نیوبرانزویک از این پس برای جذب پرستارهای بین المللی بیشتر تلاش خواهد کرد. ...

بیشتر بخوانید