• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,500
  • دلار کانادا (خرید): 10,450
  • دلار کانادا (فروش): 10,600

جستجوی عبارت electric car

خودروی الکتریکی کانادا فاقد نیروی محرک لازم

زمانی نه چندان دور، خودرو های الکتریکی کنجکاوی بشر بودند- نوآوری های نمایش خودرو، اسباب بازی هایی برای ثروتمندان، قلمرویی که خارج از محدوده پیش بینی های تقاضای نفت قرار می گرفتند، اما مانند آیفون، نتف...

بیشتر بخوانید