• دلار آمریکا (خرید): 12,500
  • دلار آمریکا (فروش): 12,600
  • دلار کانادا (خرید): 9,500
  • دلار کانادا (فروش): 9,600

جستجوی عبارت Top 25 Canadian Immigrant Awards

به نامزدهای برگزیده ایرانی در مسابقات 25 مهاجر برتر و موفق کانادایی RBC رأی دهید

مطابق هرسال بانک RBC با برگزاری مسابقه RBC Top 25 Canadian Immigrant از میان مهاجران موفق کانادا 25 نفر را انتخاب میکند. این مسابقه 11 سال پیاپی است که برگزار می شود. امسال اسم 3 مهاجر ایرانی در لیست ...

بیشتر بخوانید

دهمین دوره سالانه انتخابات 25 مهاجر برتر؛ انتخابات سال 2018

اکنون زمان دهمین دوره سالانه انتخابات 25 مهاجر برتر در کشور کانادا رسیده است. این انتخاب، هرسال توسط خبرگزاری Canadianimmigrant با حمایت رویال بانک کانادا، باتوجه به پیشینه عملی مهاجرین نمونه و با رأ...

بیشتر بخوانید