• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

جستجوی عبارت Sears Canada

آیا 16 هزار بازنشسته سيرز کانادا حقوق بازنشستگی خود را دریافت میکنند

فروش سالانه و به تبع درآمد فروشگاه خرده فروشی سیرز پس از سال 2005 هر سال با کاهش روبرو بود. ازین رو در سال 2013 اقتصاددانان پیش بینی کردند که سيرز کانادا ورشکسته میشود و برنامه بازنشستگي کارکنان آن با...

بیشتر بخوانید

دور جدید و غیرمنتظره تغییر ساختار در شرکت Sears Canada

Sears Canada قصد دارد تا در صورت دریافت تاییدیه از دادگاه که در حال نظارت بر تغییر ساختار این شرکت خرده‌فروشی است، دور دیگری از بستن فروشگاه‌های خود را به اجرا بگذارد که شامل 11 فروشگاه از قبیل شعبه‌ه...

بیشتر بخوانید

آنچه پرونده Sears در مورد تضمین مزایای بازنشستگی می گوید

همانطور که فروشگاه Sears Canada تحت پرونده ی حمایت از بستانکاران در حال بازسازی است، در جستجوی مجوز دادگاه برای معوق گذاردن برخی هزینه های پرداختی برای برنامه ی بازنشستگی و دیگر مزایای بازنشستگی کارک...

بیشتر بخوانید

بازسازی مراکز خرید: خرده فروشی کمتر، سرگرمی بیشتر

پیش از این شاهد اخبار صدور حکم تعطیلی 59 فروشگاه Sears بودیم. که خبر سنگینی برای صاحبان شعب در سراسر کانادا بود. اما آیا ممکن است این رویداد به پاساژهای محلی آسیب وارد نماید؟ مستاُجران Anchor (معمولا...

بیشتر بخوانید

تعطیلی 59 شعبه ی Sears و بیکاری 2900 فرد در سراسر کانادا

چندی پیش فروشگاه Sears Canada بیش از 80 درصد ارزش سهام خود را در بازار بورس تورنتو از دست داد که سرانجام سهامش در صبح روز پنج شنبه به تعلیق در آمد. در نتیجه ی آن 59 شعبه Sears تعطیل می شود، که منجر ب...

بیشتر بخوانید