• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

جستجوی عبارت QS Best Student Cities 2018

بهترین شهرهای جهان از نگاه دانشجویان کدامند؟

موسسه ‌QS، بنیاد بررسی نهادهای آموزشی در دنیا، همانند هرسال فهرست بهترین شهرهای دانشجویی را منتشر کرده است. در این فهرست لندن با 2 پله صعود نسبت به سال گذشته به جایگاه برتر در میان شهرهای دانشجویی جها...

بیشتر بخوانید