• دلار آمریکا (خرید): 11,550
  • دلار آمریکا (فروش): 11,630
  • دلار کانادا (خرید): 8,950
  • دلار کانادا (فروش): 9,050

جستجوی عبارت Hurricane Michael

هشدار: طوفان میشل با سرعت در حال نزدیک شدن به کاناداست

همین چند ماه پیش بود که مردم شرق کانادا برای رودررو شدن با طوفان مرگبار فلورانس آماده شدند. برخلاف انتظارات طوفان قبل از رسیدن به Maritimes و ایالات مجاور، از بین رفت و تنها باران هایی سیل آسا را به ج...

بیشتر بخوانید