• دلار آمریکا (خرید): 13,750
  • دلار آمریکا (فروش): 13,900
  • دلار کانادا (خرید): 10,800
  • دلار کانادا (فروش): 10,950

جستجوی عبارت Air Canada Policy

انتقاد والدین از سیاست ایرکانادا مبنی بر اینکه چرا نمی توانند هنگام پرواز کنار فرزندان خود بنشینند

آماده کردن بچه ها برای سفر با هواپیما استرس زیادی دارد، مخصوصا اگر قرار باشد جدا از والدین خود بنشینند. ...

بیشتر بخوانید