• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

جستجوی عبارت پارلمانتاریسم

پارلمانتاریسم در کانادا

کانادا به عنوان یکی از کشورهای مشترک‌المنافع یا همسود بر پایه نظام سلطنتی بنا شده اما پارلمان این کشور آمریکای شمالی مشتمل بر دو مجلس «سنا» و «عوام» است....

بیشتر بخوانید