• دلار آمریکا (خرید): 15,300
  • دلار آمریکا (فروش): 15,500
  • دلار کانادا (خرید): 12,000
  • دلار کانادا (فروش): 12,175

جستجوی عبارت مقیم

نظرسنجی ها حاکی از افزایش نگرش مثبت نسبت به مهاجرت و چندفرهنگی در کانادا است

نظرسنجی های جدید حاکی ازین است که در ماه ژوئن 2017نگرش مثبت کانادایی ها نسبت به مهاجرت و تنوع در فرهنگ افزایش یافته است. طبق انجمن اطلاعات کانادا، 41 درصد از سطح مهاجرت کانادا خشنود بوده اند. که ا...

بیشتر بخوانید