• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

جستجوی عبارت محدودیت های مهاجرتی

کمدین مسلمان از شوخ طبعی خود برای مقابله با ترامپ بهره برده است

من اهل لاف زدن نیستم و این قصد را هم ندارم اما اعضای خانواده ام درگیر محدودیت های سفری هستند. ...

بیشتر بخوانید