• دلار آمریکا (خرید): 17,350
  • دلار آمریکا (فروش): 17,600
  • دلار کانادا (خرید): 12,800
  • دلار کانادا (فروش): 13,100

جستجوی عبارت قانون ازدواج

12 قانون جالب ازداوج در خاندان سلطنتی بریتانیا

ازدواج با خانواده سلطنتی بریتانیا ممکن است برای بسیاری از مردم رویایی بیش نباشد اما بسیاری از آنها در این مورد اطلاعات کافی ندارند. در واقع قوانینی وجود دارد که اعضای خانواده سلطنتی باید از آنها تبعیت...

بیشتر بخوانید