• دلار آمریکا (خرید): 17,350
  • دلار آمریکا (فروش): 17,600
  • دلار کانادا (خرید): 12,800
  • دلار کانادا (فروش): 13,100

جستجوی عبارت دارایی کانادایی ها

افزایش دارایی کانادایی ها همراه با افزایش میزان بدهی آن ها

طبق آمار کانادا، میانگین دارایی کانادایی ها ۲۹۵ هزار دلار است که نسبت به چهار سال پیش ۱۵درصد و از سال ۱۹۹۹ دو برابر افزایش داشته است. بیشترین ثروت کانادایی ها را مساکن شخصی و بیمه های بازنشستگی تشکیل ...

بیشتر بخوانید