• دلار آمریکا (خرید): 13,400
  • دلار آمریکا (فروش): 13,550
  • دلار کانادا (خرید): 10,450
  • دلار کانادا (فروش): 10,600

جستجوی عبارت خودروی الکتریکی

افزایش 68 درصدی فروش خودروهای الکتریکی در کانادا طی یک سال گذشته

طبق جدیدترین آمار بدست آمده، استفاده از خودروهای الکتریکی در کانادا در سال 2017، با افزایش 68 درصدی مواجه بوده است، به طوری که نزدیک به 50 هزار خودروی برقی در کشور وجود دارد. ...

بیشتر بخوانید

خودروی الکتریکی کانادا فاقد نیروی محرک لازم

زمانی نه چندان دور، خودرو های الکتریکی کنجکاوی بشر بودند- نوآوری های نمایش خودرو، اسباب بازی هایی برای ثروتمندان، قلمرویی که خارج از محدوده پیش بینی های تقاضای نفت قرار می گرفتند، اما مانند آیفون، نتف...

بیشتر بخوانید