• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

جستجوی عبارت حق شهروندی

گردشگری زایمان: تولد در کدام کشورها حق شهروندی اعطا می شود؟

طبق آخرین اطلاعات رایج ترین عامل کسب حق شهروندی ازدواج با یک تبعه خارجی است. این موضوع از طرف والدین می تواند برای فرزندان و یا آینده آنها حائز اهمیت باشد. ...

بیشتر بخوانید

محل تولد لزوما حق شهروندی کانادا را تضمین نمی کند

دولت فدرال به دیوان عالی دستور داد که قطعنامه ای را به منظور جلوگيري از birth tourism امضا كند. طبق این قانون کانادا دیگر به نوزادان متولد شده مهاجر یا پناهنده در خاکش حق شهروندی نمی دهد. ...

بیشتر بخوانید

قانونی شدن لایحه جدید شهروندی کانادا

اجرای قانون شهروندی کانادا از پاییز امسال ...

بیشتر بخوانید