• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,500
  • دلار کانادا (خرید): 10,450
  • دلار کانادا (فروش): 10,600

جستجوی عبارت حسادت های شریک زندگی

چگونه با حسادت های شریک زندگی خود کنار بیاییم؟!

حسادت یکی از آن دسته احساسات تحریک کننده ای است که با وجود حس وحشتناکی که در پی دارد، واکنشی طبیعی به زنده بودن به شمار رفته، و چنانچه به درستی کنترل نگردد، تعادل آدمی را بر هم می زند. بنابراین درک دل...

بیشتر بخوانید