• دلار آمریکا (خرید): 12,000
  • دلار آمریکا (فروش): 12,150
  • دلار کانادا (خرید): 9,150
  • دلار کانادا (فروش): 9,300

جستجوی عبارت تعطیل

رویداد ها، آتش بازی در روز ویکتوریا در تورنتو. کجاها باز و کجاها تعطیل هستند؟

Here’s a look at what will be open to the public, what will be closed and where you and your family can enjoy fireworks and activities in and around the city. در روز ویکتوریا در تورنتو، کجاها باز و ک...

بیشتر بخوانید