• دلار آمریکا (خرید): 13,750
  • دلار آمریکا (فروش): 13,900
  • دلار کانادا (خرید): 10,800
  • دلار کانادا (فروش): 10,950

جستجوی عبارت تخفیف مجازات

اطلاعاتی در مورد تعدیل مالیات، به تعویق انداختن پرداخت مالیات و تقاضای تخفیف مجازات

اداره مالیات کانادا از مالیات دهندگان میخواهد که مالیات بر درامد خود را به موقع پرداخت کنند. با این وجود، چند قانون استثنایی وجود دارد. اگر در چندین سال گذشته و دیر تشکیل پرونده داده اید یا نتوانسته ا...

بیشتر بخوانید