• دلار آمریکا (خرید): 12,500
  • دلار آمریکا (فروش): 12,600
  • دلار کانادا (خرید): 9,500
  • دلار کانادا (فروش): 9,600

جستجوی عبارت بانک RBC

به نامزدهای برگزیده ایرانی در مسابقات 25 مهاجر برتر و موفق کانادایی RBC رأی دهید

مطابق هرسال بانک RBC با برگزاری مسابقه RBC Top 25 Canadian Immigrant از میان مهاجران موفق کانادا 25 نفر را انتخاب میکند. این مسابقه 11 سال پیاپی است که برگزار می شود. امسال اسم 3 مهاجر ایرانی در لیست ...

بیشتر بخوانید

​جریمه چند میلیون دلاری بانک RBC به دلیل دریافت کارمزد مضاعف از مشتریان

بانک RBC در تورنتو، آخرین بانک از پنج بانک عمده ی کانادا، به دلیل دریافت کارمزدهای مضاعف برای برخی از مشاوره ها و اقدامات بانکی مثل mutual funds، جریمه شد. بطوریکه بایستی حق تحقیقات انجام شده توسط ...

بیشتر بخوانید