• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

جستجوی عبارت بابک فرزاد

بیوگرافی «بابک فرزاد» نابغه کامپیوتر

بابک فرزاد، نابغه کامپیوتر ایرانی، همدوره مرحوم مریم میرزاخانی و مرحوم رضا صادقی و نخستین مدال آور ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر بود که 28 دسامبر پس از یک سال و نیم جدال با سرطان در نهایت از پا در آ...

بیشتر بخوانید