• دلار آمریکا (خرید): 13,400
  • دلار آمریکا (فروش): 13,550
  • دلار کانادا (خرید): 10,450
  • دلار کانادا (فروش): 10,600

جستجوی عبارت اداره درآمد کانادا

توافقنامه ی بین المللی برای جلوگیری از تقلب های مالیاتی حساب های بانکی

بزودی توافق بین المللی جدیدی جهت جلوگیری از تقلب های مالیاتی اجرایی خواهد شد. طبق Common Reporting Standard، ده ها کشور اطلاعات مربوط به حساب های بانکی متعلق به غیربومیان را به اشتراک خواهند گذاشت. ...

بیشتر بخوانید