• دلار آمریکا (خرید): 10,300
  • دلار آمریکا (فروش): 10,700
  • دلار کانادا (خرید): 7,900
  • دلار کانادا (فروش): 8,200

کمبود خلبان هواپیمای جنگنده در کانادا

ارتش کانادا به زودی هواپیماهای جدیدی خریداری می کند، اما با کمبود خلبان روبرو است، بنابراین نمی تواند شرایط و نیازهای عملیاتی جدید ناتو را برآورده کند.

در حال حاضر کانادا فقط 64 درصد از خلبان های آموزش دیده لازم برای اقدام موثر در شرایط بحرانی و در مقابله با بحران را دارد، همچنین نیروی لازم برای شرکت در اقدامات بین المللی را نیز ندارد.

نیروی هوایی بیش از آنکه خلبان تربیت کند نیرو از دست میدهد.

Michael Ferguson گفت "متوجه شدیم که نیروی هوایی کانادا نمی تواند نیازهای عملیاتی جدید را برآورده کند، نیازهایی که شامل شرایط بحرانی در کانادا و تعهدات این کشور به ناتو است."
کانادا در حال حاضر 78 هواپیمای F18  دارد، و بیش از 1450 نفر در این حوزه فعال هستند.

طی دوسال گذشته تا مارس 2018 نیروی هوایی سلطنتی کانادا 40 خلبان آموزش دیده را از دست داده است، اما فقط 30 نیروی جدید جذب کرده است. از آن زمان 17 خلبان دیگر نیز نیرو را ترک کرده و یا تمایلشان به خروج از نیروی هوایی را اعلام کرده اند.

Ferguson می گوید اگر همین رویه ادامه یابد دیگر برای تربیت خلبان های جدید، نیروی آموزش دیده ای وجود نخواهد داشت.

او همچنین به کمبود نیروهای فنی هواپیما نیز اشاره کرد که موجب کوتاه شدن ساعات پرواز شده است.

وظیفه نیروهای تعمیر، مراقبت از هواپیماهایی است که عمدتا در دهه 1980 خریده شده اند، دولت نیز قصد جایگزینی این هواپیماها را ندارد.

جاستین ترودو در هنگام به قدرت رسیدن در سال 2015 برنامه خرید هواپیماهای F-35 را لغو کرد.

در حال حاضر از 5 شرکت برای شرکت در مناقصه خرید 88 جنگنده پیشرفته دعوت به عمل آمده است.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image