• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

معذرت خواهی کانادا برای عدم پذیرش کشتی پناهجویان یهودی در سال 1939

نخست وزیر جاستین ترودو به علت نقش کشورش در عدم پذیرش کشتی در سال 1939 که 900 یهودی در آن بودند عذرخواهی کرد.

سال 1939 این کشتی به کوبا رفت، اما با وجود اینکه تمامی مسافران ویزا داشتند دولت به آنها اجازه ورود نداد. آمریکا و کانادا هم چنین کردند.

کشتی مجبور شد به اروپا برگردد و که پس از آن 245 نفر از آنها در اردوگاه های نازی ها مردند.

ترودو چنین گفت "بسیار بد است که دولت آن زمان تحت تاثیر غم پناهجویان قرار نگرفت. دولت انتخاب کرد که آنها را پس بزند تا تبدیل به قربانیان بی گناه هیتلر شوند."

راه ندادن  یهودی ها در آن زمان به علت قوانین کانادا راجع به محدودیت مهاجرت یهودیان به این کشور بود.

طی حکومت حزب نازی بین سالهای 1933 تا 1945 در آلمان، کانادا از تمامی کشورهای غربی کمتر مهاجر یهود پذیرفت.

یکی از مسئولین مهاجرتی کانادا در آن زمان، راجع به مهاجرت یهودیان گفت "هیچ هم زیاد است."

ترودو خاطرنشان کرد، "ما از این کار بسیار متاسفیم، از این که زودتر عذرخواهی نکردیم هم متاسفیم."

Shimon Fogel گفت این اقدام بسیار مفید است، زیرا باعث روشن شدن قسمت های تاریک تاریخ خواهد شد، همچنین شرایط مهاجرت را مساعدتر خواهد کرد.

این عذرخواهی فدرال در پی حادثه تیراندازی در کنیسه یهودیان در پیتزبورگ بوده که منجر به قتل 11 یهودی شده است.

مسئولین آمریکا این حادثه را بدترین حادثه ضد یهودی تاریخ آمریکا میدانند.

آقای ترودو نیز این اقدام، و دیگر اقدامات ضد یهود در سراسر جهان را محکوم می کند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image