• دلار آمریکا (خرید): 17,350
  • دلار آمریکا (فروش): 17,600
  • دلار کانادا (خرید): 12,800
  • دلار کانادا (فروش): 13,100

اداره مالیات کانادا در حال بررسی میزان انعام کارکنان است

هرکسی که در صنعت خدمات کار کرده است، میداند که یکی از بزرگترین مزایای کار در این صنعت دریافت انعام است. مدت مدیدی بود که، دولت نمیتوانست میزان این پول اضافی را ردیابی کند و این کار افرادی که در بخش خدمات کار میکردند و حداقل مالیات را پرداخت میکردند، آسان می کرد.

دیگر این افراد باید کمی مراقب باشند، چون همه چیز در حال تغییر است.

در گزارشی که اخیرا منتشر شده، صدها نفر از مردم به PEI فراخوانده شده اند به این علت که از اداره مالیات کانادا (CRA) اخطاریه هایی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه میزان درآمدشان از دریافت انعام و همچنین پرداخت نکردن مالیات را اعلام نکرده اند.

دولت از تکنولوژی مدرنی برای محاسبه میزان انعام ها استفاده می کند. آنها اطلاعات جمع آوری شده از پرداخت های نقدی و اعتباری را بررسی میکنند که در نتیجه میزان دریافت انعام توسط کارکنان در شیفت کاریشان را مشخص میکند. این روش خشم کارکنان در صنعت خدمات را برافروخته است.

اکنون زمان خوبی برای بررسی این انعام هاست است چرا که دولت تصمیم دارد، مالیات ها را از سال 2014، دوباره بررسی کند. بسیاری از انعام هایی که تاکنون در برگه مالیات اشخاص قید نشده اند، با مجازات نقدی 50 درصدی مواجه میشوند.

ترجمه نسیم عدلی مقدم

ثبت دیدگاه

Captcha Image