• دلار آمریکا (خرید): 10,300
  • دلار آمریکا (فروش): 10,700
  • دلار کانادا (خرید): 7,900
  • دلار کانادا (فروش): 8,200

دولت فدرال به 270 بازنشسته 165 میلیون دلار بدهی دارد

دولت فدرال تأیید کرده است که مبلغ 165 میلیون دلار به 270 هزار بازنشسته جانباز، نظامی و نیروهای پلیس RCMP و بازماندگان آنها بدهکار میباشد که این به دلیل بروز خطای محاسباتی پیش آمده است.

وزیر امور خارجه، Seamus O’Regan ، در بیانیه ای اذعان کرد که بین سال های 2003 و 2010، در محاسبه پرداختی های بازنشستگان، اشتباه رخ داده است. و در حال حاضر افراد بازنشسته هزاران دلار طلبکار هستند.

اداره بازرسی وزارت مربوطه را مطلع کرد و معلوم شد که در آن سالها به بیش از 27000 بازنشسته جنگ حقوق ماهانه کمتر از حقشان پرداخت شده است. خوشبختانه خطا یافت شده و مراحل برای اصلاح وضعیت انجام شده است.

O’Regan بیان کرد که این خطای محاسباتی بررسی و تائید شده است و مردان و زنان بازنشسته که طلبکار هستند جبران خسارت خواهند شد.

O’Regan در بیانیه ای ذکر کرد : "این وزارتخانه بودجه ای تا سقف 165میلیون دلار برای پرداخت های معوقه تأمین کرده است. اکثر افراد چند صد دلار دریافت خواهند کرد، در حالی که حداکثر مبلغ پرداختی چندین هزار دلار خواهد بود." 

هرچند که تعداد افراد بالاست، با این حال، تا قبل از سال 2020 پرداختی ها به طور کامل انجام میشود.

همانطور که مطبوعات کانادایی گزارش داده اند، تاکنون 120 هزار نفر از جانبازان تحت تاثیر قرار گرفته اند و متضرر شده اند، از جمله کسانی که در جنگ جهانی دوم و در کره خدمت کرده اند و جان خود را از دست داده اند.

دفتر ombudsman’s office، در بیانیه ای اعلام کرد که این خطا در هنگام بررسی و حساب و کتاب Veterans Affairs Canada کشف شد و روشن شد که محاسبه مالیات بر درآمد استان حساب نشده است و این امر منجر به پرداخت های کمتر به بازنشستگان شد.

O’Regan از نظارت افراد به خاطر مشخص کردن این اشتباه تشکر کرد و بیان کرد ما اطمینان حاصل خواهیم کرد افرادی که متضرر شدند و واجد شرایط هستند طلبشان را دریافت میکنند.

Ombudsman Guy Parent در مصاحبه ای در CTV Power Play اظهار داشت که بازپرداخت ها به طور اولویتی توزیع میشوند، و بازنشستگان کم درآمد در اسرع وقت طلبشان را دریافت میکنند.

ترجمه نسیم عدلی مقدم
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image