• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

دولت فورد با قوانین کار جدید موسوم به " انتاریو پذیرای تجارت" قوانین کار دولت لیبرال را کنار میگذارد

دولت فورد اعلام کرده که به زودی قوانین کار جدید به نام " انتاریو پذیرای تجارت" را معرفی خواهد کرد. این قوانین جایگزین بخش اعظمی از اصلاحات شماره 148 لیبرال که در حوزه کار و اشتغال بودند خواهند شد.

لایحه 148 به کارمندان دو روز مرخصی کسالت میدهد و کارفرمایان را ملزم میکند تا به کارکنان نیمه وقت و معمولی حقوقی برابر کارمندان تمام وقت پرداخت کنند.

صبح سه شنبه دولت محلی قوانین تنظیم کننده جدید را معرفی کرد که اگر تصویب شوند، یافتن نیرو برای کارفرمایان و یافتن شغل برای افراد جویای کار ساده تر می شود.

سیاست های جدید قانون حداقل حقوق 14 دلار در ساعت را تا سال 2020 حفظ خواهند کرد و قوانین "مرخصی موارد اورژانسی شخصی" را جایگزین خواهند کرد. مطابق این قانون کارمندان میتوانند تا 3 روز برای بیماری خودشان، دو روز بعد از از دست دادن نزدیکان و 3 روز برای وظایف خانوادگی مرخصی بگیرند.

شرایط فعلی برای موارد خشونت جنسی و خانگی به قوت خود باقی خواهند ماند.

Jim Wilson وزیر مسئول Red Tape در انتاریو اعلام کرد که "موقعی که حرف از اقتصاد برای مردم میزنیم به این معنی است که مشاغل خوب در انتاریو را حفظ کنیم و گسترش دهیم. این کار خودش خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه باید محدودیت هایی که باعث کم شدن کار میشود را از بین ببریم.

دولت محلی میگوید که اگر این قوانین جدید اعمال شوند کارفرمایان میتوانند با از بین رفتن قوانین دست و پاگیر قدیمی، در حالی که استانداردهای لازم را حفظ میکنند تولید شغل و سرمایه گذاری را افزایش دهند.

قانون جدید همچنان سعی دارد قانون جا به جایی افراد با مهارت از یک نفر را به هر تعداد که نیاز است تغییر دهد، که در این صورت روابط بهتری میان انتاریو و دیگر ایالت ها برقرار خواهد شد.

Laurie Scott وزیر کار گفت "تغییرات جدید برای ایجاد مشاغل جدید و ایجاد سرمایه گذاری جدید ضروری هستند. ما قصد داریم شرایط کاری را بهتر کنیم، در عین حال که مطمئن میشویم کار سخت پاداشش را میگیرد و همچنین به جهان ثابت کنیم که انتاریو آماده تجارت است."

" مشاغل باید دارای قوانین منطقی و قابل پیش بینی باشند. افرادی که کار میکنند نیز باید مطمئن باشند که شغلی خوب و محل کاری امن دارند."

ثبت دیدگاه

Captcha Image