• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

تک تک دلایلی که به شما ثابت می کند کار کردن در کانادا بهتر از آمریکا است

درست است  که کانادا و ایالات متحده همسایه هم هستند، اما کار کردن در کانادا تفاوت های فاحشی با کار کردن در ایالات متحده دارد. احتمالا پس از خواندن این مطلب، کمتر در مورد شغل خود در کانادا غر می زنید.

مرخصی زایمان در کانادا بسیار استاندارد است، و به مدت استخدامی و ساعات کاری بستگی دارد. مادرها در هر حال می توانند بین 17 تا 52 هفته مرخصی بگیرند، و کارفرما موظف است پس از پایان زمان مرخصی، آنها را به شغل خود بازگرداند. همچنین دولت در این مدت به والدین حقوق می دهد. طبق قوانین بیمه، مادران تا 15 هفته، برابر با 55% میانگین حقوق هفتگی یا حداکثر 485 دلار در هفته، حقوق دریافت می کنند. در مقابل ایالات متحده اینگونه نیست. مرخصی زایمان برای مادران 12 هفته و بدون حقوق است.در کانادا کارگرانی با کمتر از 5 سال سابقه کار، 2 هفته در سال، و کارگرانی با بیش از 5 سال سابقه، 3 هفته در سال مرخصی تعطیلات با حقوق دارند. درحالی که در ایالات متحده، پرداخت یا عدم پرداخت حقوق در مرخصی تعطیلات کاملا به کارفرما بستگی دارد. گرچه طبق اعلام مرکز آمار کارگران ایالات متحده، 74% شرکت ها حداقل 2 هفته در سال مرخصی تعطیلات با حقوق دارند.

کارکنان کانادایی اجازه دارند به ازای هر 5 ساعت کار، 30 دقیقه استراحت کنند. همچنین حداکثر ساعات کار، 48 ساعت در هفته است. مگر اینکه تواقفنامه ای کتبی بین کارگر و کارفرما نوشته شود. قانون فدرال ایالات متحده زمان خاصی برای استراحت در نظر نگرفته است، ولی کارکنان آمریکایی معمولا بین 15 الی 20 دقیقه زمان استراحت دارند. همچنین هیچ محدودیتی برای ساعات کاری نیست، گرچه طبق قانون، بیش از 40 ساعت در هفته مشمول اضافه کاری می شود.
قوانین اخراج کارکنان در ایالات و استان های مختلف، فرق دارد. اما به طور کلی اخراج کردن در ایالات متحده بسیار آسان تر از کانادا است. در کانادا، کارکنان تحت حمایت دولت قرار دارند. به طور مثال در انتاریو، کارکنانی با بیش از یک سال سابقه کار در شرکت، تقریبا هیچوقت اخراج نمی شوند مگر اینکه واقعا خطوط قرمز را رد کنند. چنانچه فردی سر وقت سرکار حاضر نشود، و یا کار خود را به نحو احسن انجام ندهد، شرکت نمی تواند او را اخراج کند. ولی دزدی از اموال شرکت یا آزار همکاران، می تواند سبب اخراج شود. در ایالات متحده هرکاری می تواند سبب اخراج شما در روز روشن شود. تاخیر داشتی؟ اخراج! لباس زشتی پوشیدی؟ اخراج! قهوه رئیس را فراموش کردی؟ اخراج!

در جشن نیمه فوریه، که به روز خانواده مشهور است، کارکنان مرخصی با حقوق دارند و کارگران روزمزد نیز مزد خود را دریافت می کنند، و حقوق افرادی که مجبورند در این روز سرکار باشند، 1.5 تا 2 برابر افزایش می یابد. اما در آمریکا پرداخت حقوق در روزهای جشن و تعطیلی مانند جشن شکرگزاری، به کارفرما بستگی دارد و ممکن است هیچگونه وجهی پرداخت نشود.

بنابراین، حتی اگر بیدار شدن از خواب در یک روز برفی در کانادا و رفتن به سرکار از ساعت 9 تا 5 خیلی وحشتناک باشد، به یاد داشته باشید همیشه چیزهای بدتری نیز هست.

ترجمه الهه بیات

ثبت دیدگاه

Captcha Image