• دلار آمریکا (خرید): 10,300
  • دلار آمریکا (فروش): 10,700
  • دلار کانادا (خرید): 7,900
  • دلار کانادا (فروش): 8,200

اعلام تغییرات برنامه سرمایه گذاری مهاجرتی کبک

برنامه سرمایه گذاری مهاجرتی کبک، شامل 1900 سهمیه پذیرنده از 10 سپتامبر 2018 تا 15 مارس 2019 بازگشایی شده و شامل تغییرات مهم ذیل می باشد:
  • افزایش حداقل دارایی خالص متقاضیان به میزان 2 میلیون دلار که می بایست قانونی بودن آن اثبات شود. (درآمد حاصله نباید از راه های غیرقانونی یا جنایات کسب شده باشد)؛
  •  سابقه کاری حداقل 2 ساله طی 5 سال گذشته که مدت کارآموزی را شامل نمی شود؛ 
  • افزایش مبلغ سرمایه گذاری سالانه به 1200 دلار به مدت 5 سال که بدون بهره بازگردانده می شود.
لازم به ذکر است که متقاضیان برنامه سرمایه گذاری مهاجرین کبک می توانند مبلغ 350 هزار دلار را به ازای 1200 دلار در سال ( به مدت 5 سال) به یک باره پرداخت کنند که البته قابل بازگشت نمی باشد.

خاطر نشان می کنیم که سابقه کاری شامل شغل های حقوقی، تجاری و یا کسب و کارهای قانونی مانند شرکت های حقوقی، موارد پزشکی و درمانی، حسابداری ، آژانس های بین المللی یا دولتی و ... می باشد.

تمامی جزئیات در جدول ذیل شرح داده شده است:

 
برنامه سرمایه گذاری مهاجران کبک ملزومات
 مبلغ2  میلیون دلار (یا معادل آن) که می بایست قانونا به دست آمده و بنا بر اسناد معین تأیید شود. این مبلغ می تواند با اموال همسر یا شریک قانونی نیز همراه باشد. کمک های مالی نیز چنانچه 6 ماه پیش از تکمیل درخواست دریافت شده باشد، در این زمره قرار خواهد گرفت. ارزش خالص
پرداخت یک باره  350،000 دلار کانادا. سرمایه گذاری
حداقل دو سال طی 5 سال پیش از تاریخ درخواست که شامل برنامه ریزی، مدیریت و کنترل منابع مالی و انسانی یا مادی تحت نفوذ؛ یا مدیریت 5 کارمند تمام وقت به مدت 2 سال سابقه مدیریتی
تمامی نقاط در محدوده استان کبک. محل اقامت مورد نظر
مورد تایید بررسی های پزشکی، جنایی و امنیتی مربوطه سایر ملزومات

ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image