• دلار آمریکا (خرید): 10,300
  • دلار آمریکا (فروش): 10,700
  • دلار کانادا (خرید): 7,900
  • دلار کانادا (فروش): 8,200

فراخوان 340 هزار فورد F-150 در کانادا به علت احتمال خطر آتش سوزی کمربند ایمنی

کمپانی فورد در حال جمع آوری ماشین های مدل F-150 برای حل مشکل مرتبط با قسمت کشش کمربند است.

این کمپانی میگوید که تاکنون 17 مورد در آمریکا و 6 مورد در کانادا اعلام کرده اند که خروج دود از قسمت کششی کمربند راننده و مسافران را مشاهده کرده اند. قسمت کششی کمربند ایمنی قسمتی است که کمربند را میکشد و در هنگامی که وسیله شوک ناگهانی حس کند، کمربند را سفت میکند تا مسافر کمترین تکان را بخورد.

بعد از دریافت گزارشاتی مبنی بر عملکرد بد، کپانی تحقیقاتی را آغاز کرد و متوجه شد که بعضی کمربند ها ممکن است جرقه ایجاد کنند. این جرقه ها ممکن است گاز موجود در ماشین را مشتعل کنند و قسمت هایی از ماشین مانند فرش و عایق را بسوزانند.

مجموع ماشین های جمع آوری شده در آمریکای شمالی 1995776 عدد است که 339884 مورد آن متعلق به کانادا است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image