• دلار آمریکا (خرید): 12,000
  • دلار آمریکا (فروش): 12,150
  • دلار کانادا (خرید): 9,150
  • دلار کانادا (فروش): 9,300

قوانین جدید ونکوور موجب حذف بسیاری از خانه ها از لیست Airbnb شد

قوانین جدید ونکوور موجب کاهش تعداد خانه هایی که از طریق وبسیات Airbnb به توریست ها اجاره داده میشدند شد.

طبق آمار تعداد این خانه ها از 6600 عدد در آوریل به 3742 عدد، بعد از اعمال مقررات جدید رسیده است.

قوانین جدید به اینگونه است که مالکان میتوانند خانه های اصلی شان را فقط برای اجاره کوتاه مدت در وبسایت قرار بدهند باید دارای مجوز 49 ساله برای این کار باشند

هدف بازگرداندن افرادی که سکونتگاه ثانویه دارند به بازار اجاره های طولانی مدت است، که در سال های اخیر نرخ خالی بودن کمی داشته و منجر به قیمت های عجیبی شده است.

اکنون با وجود این قانون به نظر میرسد که نرخ اجاره در ونکوور به ثبات رسیده است. میانگین قیمت یک خانه یک خوابه در ژوئن 2017 بر طبق وبسایت Padmapper 2090 دلار بود. چهارده ماه بعد، در آگوست این قیمت به 2000 دلار رسیده است.

این کاهش در حالی بوده که بازار مسکن در  بسیاری از شهرهای کانادا شاهد افزایش قیمت زیادی بوده است. میانگین خانه یک خوابه در تورنتو 15.7 درصد افزایش داشته و به 2140 دلار رسیده است.

تعداد خانه ها باز هم کاهش خواهد یافت، زیرا تاکنون 2630 مجوز صادر شده و این نشان میدهد که 1112 مورد بدون مجوز، یا با مجوز دیگران مشغول کار هستند.

Kathryn Holm مسئول مجوزها اعلام کرده که بررسی ها آغاز شده و افرادی که مجوز ندارند ممکن است تا روزی 1000 دلار جریمه شوند.

در ژانویه قوانین مشابهی در تورنتو نیز اعمال شد.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image