• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

بهترین مکانهای شغلی در کانادا کدامند؟

طبق نظرسنجی جدیدی از وب سایت Indeed دو هتل شناخته شده کانادایی Chateau Frontenacو Fairmont Banff Springs در لیست بهترین مکانها از نظر موقعیت کاری قرار گرفته دارند.

بر اساس این نظرسنجی کارفرمایان این هتل­ها و استراحتگاه­ها بر مبنای 5 فاکتور رتبه بندی شده ­اند؛ تعادل میزان کار و زندگی، حقوق و مزایا، امنیت شغلی و امکان پیشرفت و همچنین مدیریت و فرهنگ.

در رتبه دوم شرکت Ledcor واقع در بریتیش کلمبیا است، و پس از آن  شرکت American Express که در رتبه سوم جای دارد.لازم به ذکر است که بانکها و موسسات مالی کانادایی 5 جایگاه بزرگترین بانکها را در لیست 25 کارفرمای برتر به خود اختصاص داده ­اند.

Kasten Jodi مدیر وبسایت Indeed می­گوید: چیزیکه باعث میشود آنها عملکرد خوبی داشته باشند مجموعه­ ای از تمامی فاکتورهاست به اینصورت که "سودها به خوبی پرداخت می­شود، توازن بین کار و زندگی برقرار است، زمانها و فرصتهای کاری در خانه در نظر گرفته می­شود، راهی برای پیشرفت کارکنان وجود دارد، و فرهنگ سازی بخوبی صورت می­گیرد.

وی افزود، "این روزها، بازار کار کانادا بسیار سخت است و رکورد 400 هرار فضای خالی در سراسر کشور وجود دارد، و مسئله فرهنگ مهمتر از کسب و کار برای کارفرمایان و کارمندان است. همچنین این نظرسنجی نشان میدهد که 92 درصد کانادایی ها زمانیکه فرصت شغلی بدست می آورند شهرت و اعتبارکارفرما برایشان مهم است.

جهت تعیین میزان رتبه بندی، وبسایت Indeed ششصد هزار شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و لیست را به 50 شرکت بررسی شده یا بیشتر و اساسا کسب و کارهای بزرگتر محدود کرده است.

ترجمه محبوبه هاشمی

ثبت دیدگاه

Captcha Image