• دلار آمریکا (خرید): 13,100
  • دلار آمریکا (فروش): 13,350
  • دلار کانادا (خرید): 10,075
  • دلار کانادا (فروش): 10,250

مامای پناهنده ایرانی در آستانه دیپورت شدن به دلیل ضعف مترجم در ترجمه دقیق اصطلاح پزشکی

نسترن یگانه که سابقه ای 25 ساله در ایران به عنوان ماما دارد، ادعا کرده است که از طرف خانواده یکی از مراجعینش که برای وی جراحی ممنوعه "بازسازی پرده بکارت" را انجام داده است، تهدید به مرگ و پس از شکایت خانواده بیمار به مقامات، محکوم به اعدام گشته و اکنون خواستار پناهندگی در کانادا می باشد.

اما پس از درخواست قاضی پرونده پناهندگی وی جهت استعلام دقیق اصطلاح پزشکی مربوطه متوجه شد که مترجم وی درعوض استفاده از کلمه "hymen" به معنای "پرده بکارت" ترجمه نادرست "virginity curtain" و "virginity tissue" را به کار برده که منجر به رد درخواست پناهندگی یگانه به اتهام ساختگی بودن داستان وی از سوی IRB شده و به همراه دخترش دیپورت گشت.

اما دادگاه فدرال با توجه به ادعای پروفسور متخصص سیاست های خاورمیانه در دانشگاه ارتش سلطنتی کانادا، علی قنبرپور- دیزبونی، به درست بودن ترجمه تحت اللفظی پرده بکارت توسط مترجم نسترن یگانه در روزنامه National Post، دیپورت وی را لغو کرده و برای دادرسی تجدید نظر به کانادا بازگرداند.

یگانه که بنا به گفته خود مخفیانه به مسیحییت گرایش داشته، اظهار داشت که تنها دوبار عمل ممنوعه hymenoplasty را در ایران انجام داده که در طی عمل دوم، بیمار را که حالی پریشان و مضطرب داشته، با خواندن تمثیلی از انجیل آرام نموده است. اما چندی پس از جراحی، بیمار با وی تماس گرفته و به او هشدار داد که خانواده اش از عمل وی مطلع گشته اند. سپس برادر بیمار به کلینیک وی رفته و او را تهدید به مرگ کرده است.

پس از مهاجرت وی به کانادا چند مامور پاسدار و پلیس به منزل وی مراجعه و جویای وی از همسرش گشته اند و در پاسخ به سوال او راجع به دلیل اتهام یگانه، جرم وی را تغییر مذهب به مسیحیت دانسته و مطرود و محکوم به اعدام اعلام کرده اند.

یگانه پس از رد درخواست پناهندگی به دلیل عدم ذکر دقیق اصطلاح پزشکی مربوطه که او را متهم به جعلی بودن داستان و در نتیجه دروغ بودن ادعای وی در رابطه با تغییر مذهب و محکومیت به اعدام  ساخت، به دادگاه فدرال در کانادا مراجعه کرد.

قاضی فدرال E. Susan Elliott معتقد است که پافشاری قاضی این پرونده به عدم استفاده از واژه “hymen” نامعقول بوده و متن دادگاه نشان می دهد که یگانه توسط مترجم بدون استفاده از این اصطلاح انگلیسی، عمل خود را به طور کامل توصیف کرده است.

وی در تصمیم خود اظهار داشت که سخنان یگانه توصیفی تر از اصطلاح انگلیسی "hymen" بوده و اطلاعات بیشتری ارائه می دهد. همچنین بیان داشت که قاضی IRB بی دلیل فرض کرده که این اصطلاح در فارسی وجود داشته و مترجم باید آن را ذکر می کرده است، اما باید در نظر داشت که ترجمه اصطلاحات پزشکی فارسی به انگلیسی کاری دشوار بوده و تحت آن شرایط، IRB نمی بایست خواهان ذکر دقیق اصطلاح باشد.

وکیل یگانه Hart Kaminker نیز رای دادرسی را یک عمل احتیاطی در رابطه با سیستم مهاجرتی دانسته و گفته است: "کلمات در زبان های مختلف لزوما ترجمه ی دقیقی به انگلیسی ندارند. من فکر می کنم که مترجم سخنان متقاضی را کلمه به کلمه و بدون استفاده از اصطلاح پزشکی ترجمه کرده است. و این حقیقت که قاضی متوجه این امر نیست واقعا برای من بهت برانگیز است." 

ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image