• دلار آمریکا (خرید): 12,450
  • دلار آمریکا (فروش): 13,650
  • دلار کانادا (خرید): 10,500
  • دلار کانادا (فروش): 10,650

جریمه ای سنگین به دلیل نداشتن جلیقه نجات بهنگام قایقرانی

شهرداری کلگری به ساکنین شهر هشدار میدهد که نداشتن جلیقه نجات بهنگام قایق سواری بر روی رودخانه های شهر، هم زندگی تان و هم حساب بانکی تان را به خطر می اندازد.

باتوجه به گزارش منتشر شده از شهرداری: "مردم کلگری سالهاست که با رودخانه Bow آَشنا هستند و مدتهاست که بر روی آبهای آن قایق سواری میکنند، اما ممکن است یک روز مفرح و دل انگیز آنها به یک روز غم انگیز تبدیل شود."

بخاطر روزهای آفتابی که در اینجا شاهدش بودیم، شکی نیست که ترافیک قایق ها در امتداد آب افزایش یابد، به همین دلیل تعداد غریق نجاتها نیز در این چند سال گذشته نیز افزایش یافته است.

گزارش شده است که بین سالهای 2017 و 2018 تعداد غرق نجاتها تا 30 درصد افزایش یافته، و شهرداری ترجیح میدهد که این اعداد و ارقام تا تابستان سال بعد در همین حدکه هستند (یا پایین تر) باقی بمانند.

به گفته افسر اطلاعات عمومی آتشنشانی کلگری، آقای کارول هنکه:"جاییکه آب هست، خطر نیز هست و اهمیت جلیقه های نجات حتی در آب کم عمق و آرام  هم اغراق نیست."

وی افزود: هرکسی که بدون جلیقه نجات در رودخانه کلگری شنا یا قایق سواری کند به دادگاه اجباری فراخوانده میشود و بیش از 500 دلار هم جریمه خواهد شد.

سرهنگ Shawn Wallace در گزارشی اعلام کرد" مصرف الکل و مواد در آب اکیدا ممنوع است چرا که مصرف آنها بر هوشیاری افراد تاثیر گذاشته و بهنگام روبرو شدن با موقعیتهای غیر منتظره بر روی آب نمیتوانید عکس العمل درستی نشان دهند."

ترجمه محبوبه هاشمی

ثبت دیدگاه

Captcha Image