• دلار آمریکا (خرید): 19,800
  • دلار آمریکا (فروش): 20,100
  • دلار کانادا (خرید): 15,000
  • دلار کانادا (فروش): 15,350

داگ فورد برنامه تخفیف خرید وسایل نقلیه الکتریکی و هیدروژنی انتاریو را لغو کرد

دولت جدید انتاریو برنامه تخفیف خرید وسایل نقلیه الکتریکی و هیدروژنی را لغو کرده است. که علت آن را ارزانتر کردن بنزین می داند.

او از طریق کمپین خود از لغو برنامه های سیستم تجارت کربن (cap-and-trade system) استان، به عنوان بخشی از برنامه کاهش قیمت بنزین در استان با 10 سنت در یک لیتر خبر داده.

این دولت جدید معتقد است که با توقف برنامه های مربوط به سیستم cap-and-trade، در سال، 1.9 میلیارد دلار برای خانوار و کسب و کار انتاریو صرفه جویی خواهد شد.

فورد معتقد است با خرج هر سنت از صندوق cap-and-trade، مقداری پول از جیب مردم میرود که منصفانه نیست و باید به آن ها باز گردد.

وزیر حمل و نقل این استان در بیانیه ای گفت: "برنامه های حمایت از وسایل نقلیه الکتریکی و هیدروژنی از طریق بودجه برنامه cap-and-trade تامین می شدند، بنابرین این طرح لغو می شود."

بدین ترتیب طبق گزارشات Globe and Mail با برداشته شدن تخفیفات وسایل نقلیه الکتریکی استان انتاریو، فقط کبک و بریتیش کلمبیا می مانند که این تخفیف را ارائه می دهند.

ترجمه ندا متین

ثبت دیدگاه

Captcha Image