• دلار آمریکا (خرید): 22,750
  • دلار آمریکا (فروش): 23,100
  • دلار کانادا (خرید): 17,500
  • دلار کانادا (فروش): 17,800

برنامه کاری استخرهای عمومی روباز تورنتو (به همراه نقشه)

شهر تورنتو مرکز 58 استخر روباز و حتی پارک آبی، البته به شرط یک سفر جاده ای، می باشد.

فصل شنا در هوای آزاد به طور رسمی از شنبه، 16 ژوئن، با بازگشایی 10 استخر آغاز می شود.

باقی استخرها از 23 ژوئن آغاز به کارمی کنند. در جدول زیر می توانید تاریخ افتتاحیه و اختتامیه استخرها را مشاهده کنید. برای راحتی کار شما تمامی استخرها در نقشه نیز مشخص شده اند.
 
Pool Location Open Date Close Date
Alex Duff Memorial Pool 779 CRAWFORD ST June 16, 2018 September 3, 2018
Alexandra Park 275 BATHURST ST June 23, 2018 September 2, 2018
Amesbury Sports Complex 155 CULFORD RD June 23, 2018 September 2, 2018
Amos Waites Park Outdoor Pool 2441 LAKE SHORE BLVD W June 23, 2018 September 2, 2018
Blantyre Park 180 FALLINGBROOK RD June 23, 2018 September 2, 2018
Broadlands Community Centre 19 CASTLEGROVE BLVD June 23, 2018 September 2, 2018
Domenico Di Luca Community Recreation Centre 25 STANLEY RD June 23, 2018 September 2, 2018
Donald D. Summerville Olympic Pools 1867 LAKE SHORE BLVD E June 16, 2018 September 3, 2018
Driftwood Community Recreation Centre 4401 JANE ST June 23, 2018 September 2, 2018
Eringate Park Outdoor Pool 121 WELLESWORTH DR June 23, 2018 September 2, 2018
Fairbank Memorial Park 2213 DUFFERIN ST June 23, 2018 September 2, 2018
Fairhaven Park Outdoor Pool 100 GOLFWOOD HTS June 23, 2018 September 2, 2018
Flagstaff Park Outdoor Pool 42 MERCURY RD June 23, 2018 September 2, 2018
Gihon Spring Park Outdoor Pool 75 GIHON SPRING DR June 23, 2018 September 2, 2018
Giovanni Caboto Rink, Pool and Tennis Courts 1367 ST CLAIR AVE W June 23, 2018 September 2, 2018
Glen Long Community Centre 35 GLEN LONG AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Gord and Irene Risk Community Centre 2650 FINCH AVE W June 23, 2018 September 2, 2018
Goulding Community Centre 45 GOULDING AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Grandravine Community Recreation Centre 23 GRANDRAVINE DR June 16, 2018 September 3, 2018
Greenwood Park 150 GREENWOOD AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Halbert Park 24 ROCKWOOD DR June 23, 2018 September 2, 2018
Heron Park Community Centre 292 MANSE RD June 16, 2018 September 3, 2018
High Park 1873 BLOOR ST W June 23, 2018 September 2, 2018
Irving W. Chapley Community Centre 205 WILMINGTON AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Kidstown – Water Park 3159 BIRCHMOUNT RD June 23, 2018 September 2, 2018
Kiwanis Outdoor Pool 375 CEDARVALE AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Knob Hill Park 625 BRIMLEY RD June 23, 2018 September 2, 2018
Lambton – Kingsway Park Outdoor Pool 37 MARQUIS AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Lawrence Heights Community Centre 5 REPLIN RD June 23, 2018 September 2, 2018
Leaside Outdoor Pool 5 LEASIDE PARK DR June 23, 2018 September 2, 2018
Ledbury Park 160 LEDBURY ST June 23, 2018 September 2, 2018
Maryvale Park Outdoor Pool 5 TRESTLESIDE GRV June 23, 2018 September 2, 2018
McGregor Park Community Centre 2231 LAWRENCE AVE E June 16, 2018 September 3, 2018
Mitchell Field Community Centre 89 CHURCH AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Monarch Park 115 FELSTEAD AVE June 23, 2018 September 2, 2018
North Toronto Memorial Community Centre 200 EGLINTON AVE W June 23, 2018 September 2, 2018
Northwood Community Centre 15 CLUBHOUSE CRT June 23, 2018 September 2, 2018
Oakdale Community Centre 350 GRANDRAVINE DR June 23, 2018 September 2, 2018
O’Connor Community Centre 1386 VICTORIA PARK AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Oriole Community Centre 2975 DON MILLS RD W June 23, 2018 September 2, 2018
Ourland Park Outdoor Pool 36 OURLAND AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Park Lawn Park 330 PARK LAWN RD June 23, 2018 September 2, 2018
Parkway Forest Outdoor Pool 59 Forest Manor RD June 16, 2018 September 3, 2018
Pine Point Park Outdoor Pool 15 GRIERSON RD June 16, 2018 September 3, 2018
Pleasantview Community Centre 545 VAN HORNE AVE June 23, 2018 September 2, 2018
Richmond Gardens Pool 44 STRATHDEE DR June 23, 2018 September 2, 2018
Riverdale Park East 550 BROADVIEW AVE June 16, 2018 September 3, 2018
Roding Community Centre 600 RODING ST June 23, 2018 September 2, 2018
Rotary Peace Park Outdoor Pool 25 ELEVENTH ST June 23, 2018 September 2, 2018
Smithfield Park Outdoor Pool 175 MOUNT OLIVE DR June 23, 2018 September 2, 2018
Smythe Park 61 BLACK CREEK BLVD June 23, 2018 September 2, 2018
Stanley Park South – Toronto 700 WELLINGTON ST W June 23, 2018 September 2, 2018
Sunnyside Gus Ryder Outdoor Pool 1755 LAKE SHORE BLVD W June 16, 2018 September 3, 2018
Wedgewood Park Outdoor Pool 15 SWAN AVE June 23, 2018 September 2, 2018
West Deane Park Outdoor Pool 19 SEDGEBROOK CRES June 23, 2018 September 2, 2018
West Mall Outdoor Pool 380 THE WEST MALL June 16, 2018 September 3, 2018
Westgrove Park Outdoor Pool 15 REDGRAVE DR June 23, 2018 September 2, 2018
Westmount Park Outdoor Pool 22 ARCADE DR June 23, 2018 September 2, 2018
Weston Lions Park 2125 LAWRENCE AVE W June 23, 2018 September 2, 2018

Lead photo by albyfunkin/Instagram
 
ترجمه الهه بیات

ثبت دیدگاه

Captcha Image