• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

همکاری دانشگاه تورنتو در پروژه ایجاد پایگاه داده ژنوم انسانی در خاورمیانه

دانشگاه تورنتو در پروژه ایجاد پایگاه داده ژنوم انسانی، ایرانوم، در خاورمیانه همکاری می نماید.

با اتمام پروژه ژنوم انسانی در سال 2003، پایگاه های داده ژنومیک متعددی در سرتاسر دنیا ایجاد شدند، اما تمامی آنها به نوعی در زمنیه داده های ژنومیک معرف جمعیت های خاورمیانه نقص داشتند. به منظور برطرف کردن این نقیصه، محمدرضا اکبری، استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه تورنتو، در زمینه ایجاد یک پایگاه داده ژنتیکی جدید در خاورمیانه، ایرانوم، با دکتر حسین نجم آبادی همکاری نمود.

ایرانوم، پایگاه داده ای از واریاسیون های ژنومیک هشت گروه نژادی عمده ای است که در ایران و سایر کشورهای همسایه در خاورمیانه زندگی می کنند. این پایگاه داده در نوع خود اولین پایگاه داده ژنومی برای جمعیتی است که در حدود 500 میلیون نفر از جمیعت دنیا را به خود اختصاص می دهند. این جمعیت معرف منطقه ای از جهان می باشد که برآورد می شود که در آینده ای نزدیک رشد جمعیت سریعی داشته باشند.

ایرانوم با مدیریت دکتر حسین نجم آبادی، رییس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایجاد شد. برای ایجاد این پایگاه داده، توالی یابی کل اگزوم 800 نفر از هشت گروه نژادی عمده در ایران شامل عرب، آذری (ترک)، بلوچ، کرد، لر، فارس، ساکنین جزایر خلیج فارس و ترکمن انجام شد.

دکتر اکبری، رییس آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک مولکولی موسسه تحقیقاتی Women’s College (WCRI)، خاطر نشان ساخت: "بسیاری از واریاسیون های ژنتیکی مختص-نژادی هستند و لذا به منظور ایجاد تصویر کاملی از ژنوم انسانی نیاز به وارد شدن واریاسیون های ژنومی این جمعیت ها در پایگاه های داده موتاسیون های DNA وجود دارد."

"بنابراین در حال حاضر از طریق این پایگاه داده برای افراد با اجداد خاورمیانه ای امکان دسترسی بالقوه به تکنولوژی های ژنتیکی و پیشرفت های طبی همراه آن بر اساس واریاسیون های ژنتیکی منحصر به فرد این جمعیت ها ایجاد شده است."

محققین این پروژه امید دارند که ایرانوم به فهم پتانسیل های پزشکی هدفمند (Precision Medicine: مدل درمانی شخصی‌سازی روند مراقبت از سلامتی) در زمینه بهبود رویه های پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های خاص در این جمعیت که داده های ژنومیک آن ها در پایگاه های داده ژنومیک دنیا تبلور اندکی یافته بود کمک شایانی نماید.

ثبت دیدگاه

Captcha Image