• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

افزایش میزان عمل سزارین در کانادا

درحالی که میزان تولد در بیمارستان های کانادا در حال کاهش است، اما میزان عمل سزارین افزایش یافته است.

طبق اطلاعات سازمان اطلاعات بهداشت CIHI از سال 2016 تا 2017 بیش از 103,000 عمل سزارین انجام شد، در طی آن دوره 366,000 مورد در بیمارستان بستری شدند که به این معنی است که تقریبا یک سوم از زنان کانادایی از طریق شکاف وریدهای شکمی زایمان کردند. از سال 2007تا 2008 ،26.7 درصد از زایمان ها به صورت سزارین بوده است و در حالی  که از سال 2016 تا 2017 میزان آن به 28 درصد رسیده است و افزایش 1.5 درصدی داشته است.

میزان عمل سزارین در مناطق مختلف، متفاوت است، پایین ترین میزان مربوط به مناطق شمال غرب با 18.5 درصد و بیشترین میزان مربوط به بریتیش کلمبیا با 35.5 درصد از سال 2016 تا 2017  بوده است. عمل سزارین در بین مادران سی و پنج سال به بالا رایج است.

 دلیل افزایش میزان عمل سزارین نامشخص است. عواملی مانند انتخاب شخصی و راحتی این عمل ممکن است در افزایش آن نقش داشته باشند. در مواردی که مادر بخواهد بیشتر از یک کودک به دنیا بیاورد و یا جان مادر و کودک در خطر باشد عمل سزارین انجام می شود. در کانادا چاقی شایع شده است و  چون مادران چاق با زایمان طبیعی مشکل دارند عمل سزارین انجام می دهند.

هزینه عمل سزارین‌ در کانادا به همراه سه روز بستری در بیمارستان 4,033 دلار و هزینه زایمان طبیعی به همراه دو روز بستری در بیمارستان 2,569 می باشد.

ترجمه حدیثه خاکی

ثبت دیدگاه

Captcha Image