• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

احمد حوسن تغییرات در پذیرش مهاجران معلول در کانادا را اعلام کرد

احمد حوسن وزیر امور مهاجرت، شهروندي و پناهندگی کانادا در روز دوشنبه تغييرات جدیدی را در جهت پذیرش مهاجرین ناتوان به کانادا اعلام کرد اما جزئیات کمی در مورد نحوه برنامه ریزی دولت فدرال برای بودجه اولیه ان ارائه داده است.

این تغییرات شامل افزایش آستانه هزینه پزشکي تا سه برابر سطح قبلی_ با تاکید بر اين که رقم جدید حدود 19000 دلار خواهد بود_ و اصلاح تعریف خدمات اجتماعی با حذف رجوع به آموزش ویژه، خدمات توانبخشی اجتماعی ، حرفه ای و خدمات پشتیبانی شخصی میباشند.

 پیش از این متقاضيان مهاجرت براساس مجموعه ای از معیارها با عدم پذیرش پزشکی مواجه میشدند که این امر تا حد زیادی بر افراد معلول تاثیر منفی ميگذاشت که به گفته او این باید فورا اصلاح شود.

 طبق بیانات حوسن، تعداد پذیرش نشده ها در قوانین قبلي زیاد نبوده اما طبق اداره مهاجرت متقاضیان و فرزندانشان که حتي از قبل وضعیت سلامتی و ناتوانی آنها در کانادا مورد بررسی قرار گرفته بود رد شده بودند. اما او اعلام کرد که این قانون نباید ادامه یابد و این تبعیض قابل قبول نیست.

اما با توجه به تغییرات جدید در قوانین بدون توجه به معلولیت متقاضیان و خانواده هایشان به آنها اجازه میدهد در کانادا بمانند.

حوسن با وزیر خدمات عمومی Carla Qualtrough و وزیر مسئول افراد معلول Kristy Duncanهمراه و هم عقيده است اما تصویب نمیکند که دولت فدرال با افزایش آستانه معيارها چگونه هزینه های جدید را برای پذیرش افراد بیشتر پرداخت خواهد کرد.

به گفته حوسن این کاری اجتماعی و درست است و دولت این هزینه را برای استان ها و مناطق مختلف فراهم میکند. کانادایی ها نیز معتقدند که جامعه باید شامل افراد معلول هم باشد چون همه با هم یک جامعه را تشکیل ميدهند.

اما اینکه آیا واقعا دولت فدرال این پول را برای تازه واردین معلول هزینه میکند مشخص نیست.
Lead Photo by iPolitics/Matthew Usherwood
ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image