• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

راه اندازی نقشه دیجیتالی برای تمامی بخش های فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو

نقشه دیجیتالی فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو کلید خورد. شما می توانید با استفاده از این نقشه دیجیتالی گیت خود را بیابید و رستورانی را که در مسیرتان است را انتخاب نمایید.

با استفاده از سایت زیر مسیرهای دیگر در این نقشه را مشاهده نمایید:
https://t.co/ySyFOerZMp
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image