• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

کانادا در سطح بالایی در هدر دادن مواد غذایی قرار دارد!

کانادا مواد غذایی بسیار زیادی را دور میریزد به طوریکه طبق گفته یک محقق یک چهارم مواد غذایی زمانیکه از سوپر مارکت خارج میشود دور ریخته می شود. در حقیقت، طبق گزارش اخیر ایالت متحده، مکزیک و کانادا از لحاظ هدر دادن غذا، یکی از بدترین ها در جهان هستند.

گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون محیط زیست و انرژی- یک سازمان زیست محیطی ایجاد شده تحت توافق نامه تجارت آزاد امریکای شمالی – نشان داد که با درنظرگرفتن تمام مراحل زنجیره تامین مواد غذایی، سالانه 396 کیلوگرم از هر مواد غذایی به ازای هر نفر در کانادا هدر می رود.

که این مقدار در مقایسه با 415 کیلوگرم در ایالت متحده و 249 کیلو گرم در مکزیک میباشد.

بنابراین طبق این گزارش، متوسط  مردم کانادا تقریبا 170 کیلوگرم سالانه دورریزغذا دارند.

تامارا شالمن، یکی از نویسندگان شرکت کننده دراین گزارش به The Current Anna Maria Tremonti  گفت"این دورریزی تنها محدود به انچیزی که از آزمایشات علمی در پشت ساختمان رخ میدهد نمیباشد بلکه تمام پروسه های فراوری غذا از مزرعه درطول فرایند، توزیع، خدمات غذا وخرده فروشی را نیز دربرمیگیرد."

وی می افزاید مقدارغذای هدررفته در امریکای شمالی تاثیر منفی بر محیط زیست، اقتصاد واجتماع را به همراه دارد.

طبق گفته شالمن دور ریز غذا به دلیل تولید بیش از اندازه و اضافی غذا وهمچنین محصولات آسیب دیده و مشخصات اشتباه بسته بندی ها است وی در این گزارش پیشنهاداتی ارائه میدهد که یکی از آنها بازیافت ضایعات مواد غذایی است در این روش محصول با تخفیف ارائه میشود.

 پیشنهاد دیگر، کاهش مقدار غذای سرو شده در رستورانها و افزودن آیتم های  quick-fix   در بوفه ها است.

ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image